Waar Kunnen Wij u Mee Helpen?

Bedrijfssoftware

Wij helpen u bij het automatiseren van uw bestaande processen. Samen met u brengen we in een eerste stap uw processen in kaart. Belangrijk in deze stap is dat we de kernprocessen eruit trachten te lichten. Het is immers geen goed idee om zomaar alle processen te willen automatiseren. Een top-down benadering waarbij het doel van het management is om alle data in grafiekvorm te krijgen is eveneens het foute startpunt. We kijken dus samen met u in de diepte en analyseren de processen en procesflow om te beslissen wat er noodzakelijk moet worden geautomatiseerd en wat slechts nice to have is.

Dit alles kan de vorm aannemen van een intranet, een online tool, een platform voor uw klanten, een mobile app en nog veel meer. We kunnen dit alles voor u in de cloud op een virtuele- of dedicated server beheren.

SaaS

U wil een tool ontwikkelen die u online aan uw doelpubliek aanbiedt. SaaS of “software as a service” is software die online wordt aangeboden, waardoor uw klant geen pakket hoeft aan te schaffen om op de eigen systemen te installeren. Hierdoor kan het systeem continue up to date houden voor al je klanten zonder dat men enige update hoeft uit te voeren.

Deze projecten kunnen in veel gevallen met een groot offshore team worden gemanaged, waardoor de kosten laag kunnen blijven.

Wij ondersteunen u in het bouwen van uw systeem met registraties, profielen, betalingssystemen, SEO-compliant, servers, databasemanagement, …. Wij kunnen dit volledig voor u managen van het mee bedenken, bouwen tot het onderhouden van de tool.

Big Data

U heeft grote hoeveelheden ongestructureerde en wil er graag meer structuur in brengen. Of u wil graag data verzamelen die beschikbaar is op het internet. U heeft echter geen idee hoe u hieraan moet beginnen.

Wij kunnen u hierbij helpen. We kunnen bedrijfsspecifieke scrapers/crawlers maken die voor u de data van het internet haalt, maar evengoed kan er via een API gestructureerde data worden gevonden. We kunnen u dan ook adviseren over welke databasestructuur de beste is en of u beter een SQL- of een no-SQL-database gebruikt, zoals bv. MongoDB.

Daarnaast kunnen we u ook helpen met het gaan structureren van de bestaande data. We bouwen dan bijvoorbeeld een tool die de juiste labels aan uw ongestructureerde data (teksten) hangt. Hierdoor kan u via de juiste searchengines, bv. ElasticSearch, veel sneller terugvinden wat u zoekt.

Machine learning & Ai

U heeft wellicht onlangs nog gehoord of gelezen in de media van intelligente systemen, neurale netwerken, machine learning, deep learning, robotica of artificiële intelligentie. U heeft plannen en wil onderzoeken of u er ook artificiële intelligentie voor kan gebruiken en hoe u dit dan moet bouwen.

Wij kijken samen met u naar uw situatie en adviseren u over de best te volgen weg. Is AI wel de oplossing voor uw nood? Waar begint u het best? Machine learning is zeker en vast niet voor alle probleemsituaties de oplossing. Het is dus belangrijk om samen eerst een beeld te vormen van uw doelstelling om het juiste advies te kunnen verstrekken.

Waarvoor wordt AI vandaag de dag succesvol gebruikt? Classificeren van users/klanten volgens bepaalde data, zo kunnen banken vandaag beter inschatten of een klant kredietwaardig is. Sociale media platformen of google gebruiken AI om op basis van het surf- en klik gedrag de juiste advertenties en informatie aan gebruikers te tonen. Email spam filters gebruiken machine learning om de goede e-mails door te laten en de slechte te bannen.

De mogelijkheden zijn eindeloos en de technologie komt in handbereik van iedereen. Dus aarzel niet en neem vandaag nog contact met ons op voor advies over de mogelijkheden voor uw situatie. We hebben in ons netwerk AI-experten in zowel binnenland als offshore.

Digital Marketing

Onder digitale marketing vallen onder andere zaken zoals SEO, content writing, social media management, advertenties en gebruikersanalyse. We kunnen uw huidige team aanvullen met een offshore team of kunnen een volledig nieuw team op de rails zetten.

Een degelijke SEO is zowat de basis om meer traffic op je website te krijgen. Dit start met wat men on-page SEO noemt. Heeft u de juiste Meta-Tags gebruikt? Zijn er alt-tags bij afbeeldingen gevoegd? Gebruikt u canonicals? Staan er voldoende H1’s en H2’s op de pagina’s? Is de pagina juist geschreven? Gebruikt u de juiste woorden in uw titels, description of keywords? Heeft u de juiste interne linking structuur of heeft u voldoende outbound links? Is uw website mobile friendly? Gebruikt u Accelerated Mobile Pages (AMP)? Is de snelheid (Google PageSpeed Insights) geoptimaliseerd? We kunnen een team samenstellen dat u zowel kan adviseren alsook het werkt voor u doet.

Langs de andere kant heeft on-page SEO ook betrekking op de content die er op je website wordt teruggevonden. Welke pagina’s hebt u en welke teksten staan erop? Hebt u een Blog en hoeveel artikels worden er per week gepubliceerd? Over welke onderwerpen blogt u? Hebt u ook guestbloggers? Wil u graag een filmpje op de website? Wij kunnen voor u een volledig offshore team samenstellen dat continu Blogs voor u schrijft.

De off -page SEO verwijst dan weer voornamelijk naar alle links die van andere websites naar de jouwe verwijzen. Het is toch wel heel belangrijk dat je kwaliteitsvolle backlinks krijgt. Dit kan je zelf een stukje in de hand werken door uw sociale mediacampagnes, door influencers over jou te laten schrijven of door zelf te guestbloggen op andere sites.

We kunnen je ook helpen met het opstellen van online advertentiecampagnes. We maken advertenties, plaatsen ze en houden de analyses hiervan voor u bij. Maakt u al gebruik van de facebook of LinkedIn pixel om uw advertenties op deze platformen aan het juiste doelpubliek te tonen? Zijn jouw Google adwords geoptimaliseerd? Dit kan perfect door een offshore team worden gemanaged waarbij u zelf de rapporten dagelijks kan opvolgen.

Weet u wie uw gebruikers zijn? Vanwaar komen de gebruikers die zich uiteindelijk registreren? En wat is het typische profiel? Welke weg hebben ze gevolgd alvorens te registreren of te kopen? We kunnen u helpen bij het opzetten van de Google Analytics tool. Maar ook meer specifiekere event-based analytic tools zoals Mixpanel. Gebruikt u al A/B testen om een nieuwe ideeën af te toetsen? Gebruikt u online surveys om kwalitatieve feedback te krijgen?

Mobile Apps

Wil je een app maken voor je klanten op de smartphone of tablet? We ontwikkelen je app voor zowel Android als Apple volledig van scratch of gebaseerd op je bestaande systemen. We ondersteunen je bij de volledige ontwikkeling, publicatie en onderhoud. We kunnen samen met jou analyseren en in kaart brengen hoe dit best wordt aangepakt. Onze offshore developers kunnen u snel en kost-efficiënt helpen.

Testing

U ontwikkelt zelf software en heeft nood aan een team van testers? U wil testers inzetten voor UX (user experience), bug opsporing of acceptance testing. We stellen voor u een offshore team samen dat al deze testen voor u binnen de afgesproken tijdslimieten uitvoert.

Wij testen voor u of een software voldoet aan de vereisten volgens het lastenboek. Maar we checken ook bijvoorbeeld of logica werkt zoals voorzien. We kunnen ook nagaan of uw software overall voldoende snel werkt en analyseren waar de bottlenecks zitten.

Data Entry

Heeft u grote hoeveelheden data die moet worden overgezet naar nieuwe systemen? Of is er in uw proces nog manuele input nodig? Of u heeft bepaalde taken waarvoor u lokale werkkrachten eigenlijk te duur vindt en die perfect online kunnen worden uitgevoerd? Wij stellen voor u een offshore team samen, groot of klein, dat dit werk volledig van u overneemt. Hiervoor kunnen zowel een prijs per maand/resource afspreken alsook kiezen voor een flexibel kostenmodel waarbij u per afgewerkt item betaalt.

Welke taken kunnen hier nog allemaal onder vallen? Het overtypen zijn van bestaande documenten. Bestaande teksten structureren door ze juist te labelen. Excel files overtypen in een database. Al uw bestaande businesskaartjes in een CRM-systeem typen. Controleren of data juist is ingegeven.

Algorithms

U heeft een bepaalde logica in uw hoofd die u graag wil gebruiken in de automatisatie van uw processen. Maar u heeft geen idee over hoe u dat nu in een computer algoritme te gieten. Wij ondersteunen u met zowel lokale als offshore experten.

Welk algoritme kunnen we best gebruiken? Moet dit volledig van scratch ontwikkeld worden of zijn er bestaande algoritmes voor? We gaan samen met u de logica van het algoritme (wiskundig) uitschrijven en dan bekijken hoe we dit kunnen programmeren. Voor de analyse en de (wiskundige) uitwerking werken we vooral samen met lokale experten. Het programmeren kan, afhankelijk van de moeilijkheid, ook offshore gebeuren.

Startups

Voor startups maken we graag tijd. Neem vrijblijvend contact op om uw project te bespreken en dan zien we vandaar verder. Klik hier voor meer informatie.

Database Management

Wij helpen u eerst en vooral in de keuze van het type database dat u nodig heeft. Is het voldoende om een SQL te implementeren of heeft u zo’n massa data op het oog dat we beter voor no-SQL database gaan zoals MongoDB. We ontwerpen samen met u de architectuur en helpen deze mee te integreren.

We ondersteunen u ook bij het management van uw servers. Heeft u voor uw toepassing meerdere servers nodig? Wil u dedicated server of is een virtuele server geschikter? Wil u met AWS (Amazon Web Services), Google Cloud of Azure een snel schaalbaar systeem bouwen? Of heeft u eerder nood aan GPU servers met voldoende rekenkracht?

Technologieën

Vooraleer we een opsomming geven van de technologieën waarmee we allemaal kunnen werken, is toch belangrijk om te vermelden dat we altijd eerst samen met u kijken we of het interessanter is om uw software volledig zelf te ontwikkelen of eerder bestaande softwaresystemen aan elkaar zouden koppelen via API’s.

We kunnen u ondersteunen in heel veel verschillende technologieën en systemen. We hebben errvaring met Content management systemen, zoals WordPress, Mambo of Drupal. We kunnen voor u Google analytics opzetten en beheren. Meer geavanceerde analyse tools zoals Heap of mixpanel kennen voor ons geen geheimen.

We kunnen voor u programmeren in verschillende talen zoals Java, C, .Net, Angular, Wift, HTML, PHP, C#, C, JavaScript, C++, Python, Scala, TypeScript, Ruby, Apache Groovy, …. Daarnaast hebben we ook expertise in traditionele SQL databases of de meer recentere no-SQL zoals bv. MongoDB of CouchDB.

We hebben ook al ervaring opgedaan in implementaties van search engines zoals Elastic search, Solr, Lucene en andere. Of gebruik van bestaande search platformen zoals Algolia.

Uiteraard hebben we ook kennis en expertise met servers en natuurlijk ook met cloudsystemen zoals AWS, Azure of Google Cloud. We hebben zelf al Machine Learning systemen gebouwd. We hebben ervaring met Neurale (deep) learning netwerken of positieve feedback loop algoritmes.

Start uw project