Hoe Werken Wij?

We kunnen het niet genoeg herhalen, maar voor ons staat u als klant centraal. We vertrekken vanuit uw vraag of nood en bouwen, samen met u, uw project zoals u het voor ogen heeft. Hieronder een beknopte weergave van onze werkwijze.

Een eerste contact

Na een telefonisch intakegesprek zullen we samen kunnen inschatten of er een potentieel is voor een samenwerking. We komen in deze fase dan ook graag, volledig vrijblijvend, tot bij u voor een eerste persoonlijke kennismaking.

We willen snel zicht krijgen op uw wensen, noden en/of dromen. Door doelgerichte vragen en te luisteren proberen we zo snel mogelijk een eerste beeld te krijgen van het project. Deze fase is pas geslaagd als we een ruwe schets kunnen maken van de processen die u wil automatiseren.  In deze fase hebben we ook een idee van uw budget en/of tijdslijnen.

Plan van aanpak

Na een telefonisch intakegesprek zullen we samen kunnen inschatten of er een potentieel is voor een samenwerking. We komen in deze fase dan ook graag, volledig vrijblijvend, tot bij u voor een eerste persoonlijke kennismaking.

We willen snel zicht krijgen op uw wensen, noden en/of dromen. Door doelgerichte vragen en te luisteren proberen we zo snel mogelijk een eerste beeld te krijgen van het project. Deze fase is pas geslaagd als we een ruwe schets kunnen maken van de processen die u wil automatiseren.  In deze fase hebben we ook een idee van uw budget en/of tijdslijnen.

Met de verkregen informatie uit de eerste meeting maken we een plan van aanpak op. We starten met het tekenen van een flowchart met de te automatiseren processen. Deze dient als basis voor de verdere uitwerking van het plan van aanpak.

Ons plan geeft u een inschatting van het samen te stellen team, te gebruiken technologieën, tijdslijnen, samenwerking en prijs. We proberen een antwoord te geven o.a. volgende vragen: Wat is de ideale mix voor uw team? Is het team permanent of een deel tijdelijk? Welke technologieën gaan we gebruiken? Zullen we volledig in de cloud werken of kiezen we dedicated servers? Wat zijn de milestones voor dit project? Hoe ziet uw huidige IT (infra)structuur eruit? Welke 3th party software zullen we gebruiken? Wat zijn de timelines en deadlines? Wat zal het project kosten? Hoeveel maintenance is er nodig? Past dit binnen uw beschikbare resources?

Dit alles komen we bespreken tijdens een tweede gesprek.

Lastenboek

Indien u op basis van de vorige stappen beslist om verder te werken, dan verfijnen we in deze fase het plan van aanpak. We stellen een volledig lastenboek op van uw project waarin alles nog concreter wordt gemaakt.

Een lastenboek is een gedetailleerde weergave van het plan van aanpak. Naargelang uw nood kan het er telkens anders uit zien. Voor een softwareproject, vertrekken we vanop het niveau van elk individueel scherm en maken dit visueel via (clickable) Mockups.Voor onlinemarketingprojecten starten we bijvoorbeeld van het verhaal dat we willen vertellen. En voor marktonderzoek bekijken we welke verschillende landingspagina’s we kunnen maken om uw potentiële klanten te testen.

Het lastenboek geeft houvast, maar betekent geenszins een rigide aanpak. We passen ons indien nodig aan veranderende marktomstandigheden aan door een flexibele (agile) benadering. Bij sommige projecten wordt de strategie net concreter door de ingeslagen weg.

Samenstelling team

In functie van uw beschikbare resources en tijdlimiet, stellen we een team samen. We zorgen voor de juiste mix van junior en senior profielen alsook mensen in zowel binnenland als offshore. We trachten om zo snel mogelijk te starten met de zoektocht naar de juiste profielen, zodat er zo snel mogelijk met de werken gestart kan worden. We stellen een lead developer aan die ter plaatste het offshore team leidt en ons direct contact is. Er wordt sowieso een projectverantwoordelijke in België aangesteld en indien nodig wordt er in ons netwerk ook uitgekeken naar andere technische profielen.

Een offshore team hoeft niet steeds uit developers te bestaan. We kunnen ook teams samenstellen die zich bezighouden met bug- of UX testen. Het is ook mogelijk om mensen in te zetten voor data-entry of content writing (blog) taken.

Een team is ook geen vast gegeven, we kunnen indien nodig snel en efficiënt werkkrachten vervangen. Het is daarom ook belangrijk dat we steeds kort op de bal spelen en we wekelijks contact hebben met zowel u als het offshore team.

Werkwijze

Het liefst van al werken we via de SCRUM-methode. Op basis van het lastenboek definiëren we de verschillende sprints die nodig zijn voor de succesvolle uitwerking van het project. Meestal wordt er in één enkele sprint een (sub)module opgeleverd die dan live kan. Naargelang de grootte van het team en de grootte van de modules kunnen deze sprints variëren tussen 1 tot 8 weken. Bij grote projecten kunnen we verschillende teams naast elkaar aan verschillende modules laten werken.

We werken uiteraard ook met software ontwikkelingstools zoals JIRA of GitLab. En we werken steeds met een development, test en productie omgeving. In een testomgeving gaan we elke module finetunen alvorens het op de productieomgeving komt. Door unittesten zorgen we ervoor dat elk stukje code optimaal werkt en zo verzekeren we de kwaliteit. We kunnen ook nog een acceptatie testfase toevoegen vooraleer live te gaan.

Bij offshore projecten werken we per definitie met virtuele teams en veel communicatie loopt dan ook online via e-mails, telefoon of video-meetings. Om een virtueel team succesvol te maken is het zeer belangrijk om op resultaten te managen. Bij elke (sub)module moeten we duidelijk voor ogen hebben wat de doelstellingen zijn en hoe we dit resultaat willen meten. Het is ook cruciaal om in de wekelijkse projectmeeting de resultaten op te volgen en indien nodig bij te sturen.

Opvolging

Meestal eindigt een project niet met de oplevering van een softwarepakket. Technologie is constant in beweging en ook u zal mogelijks veranderingen aan uw systeem willen. Bij een volledig modulair opgebouwd systeem zijn uitbreidingen en aanpassingen achteraf eenvoudiger en sneller toepasbaar. Sommige systemen hebben daarnaast soms ook nog nood aan een menselijke tussenkomst.

We zullen reeds vanaf de opstart van het project samen met u in schatten of en hoeveel resources u nodig heeft voor de verdere opvolging van het systeem, zodat u achteraf niet voor verassingen staat.

Samengevat

We vertrekken vanuit uw vraag en maken samen met u een oplossing op maat. In samenspraak stellen we een concreet plan op met een duidelijke en realistische tijdschaal. Daarna stellen we een dedicated team samen met de juiste mix van senior, junior, offshore en lokale resources. En beginnen we zo snel mogelijk met het ontwikkelen van uw software project.

We werken agile in korte sprints van 1-8 weken en kunnen indien gewenst met verschillende teams tegelijk werken. In dien mogelijk bouwen we volledig modulair zodat aanpassen en uitbreiden zo eenvoudig mogelijk wordt. We testen alles op voorhand in een testomgeving alvorens het op de productie omgeving geplaatst wordt. Het volledige project wordt ontwikkelt met schaalbaarheid in het achterhoofd zodat het klaar is om exponentieel te groeien.

​Wij managen uw project van A tot Z en nemen al uw kopzorgen weg. Wij zijn uw lokale offshore partner.